عوامل موثر بر سعادت زندگی زناشویی پس از ازدواج کدامند؟

عوامل موثر بر سعادت زندگی زناشویی پس از ازدواج کدامند؟ سازگاری تربیتی و فرهنگی آیا افرادی که دارای زمینه فرهنگی و اجتماعی مختلفی هستند نباید با هم ازدواج کنند؟

 خیر، در اینجا باز مسئله مربوط به بلوغ طرفین و تطبیق شخصیت آنها می باشد. چنانچه زن و شوهر عقاید یکدیگر را قبول کرده و در عین حال احترام بگذارند بدون اینکه سعی کنند یکدیگر را مجاب کرده و یا تسلیم نمایند، آنوقت می توانند با یکدیگر سازش کنند. خیلی از افراد هستند که با زمینه های مختلف، وضع اجتماعی، جنبه های سیاسی و بالاخره سطح تعلیم و تربیت مختلف ازدواج کرده و با نهایت خوشی و سعادت به زندگی خود ادامه داده اند.

ازدواج مابین مذاهب مختلف اگر دو نفر دارای عقاید مذهبی متفاوت باشند آیا میتوانند در زناشوئی سعادتمند باشند؟

شانس موفقیت در اینجا بستگی تام به این دارد که طرفین موضوع را بطور کامل و از روی ایده واقعی بررسی کنند. چنانچه فقط به علت عشق ظاهری و نیروی جاذبه آنی ازدواج کرده و به خطرات احتمالی توجه نکنند ممکن است در آینده با اشکالاتی روبه رو شوند.

مطالب دیگر در اینجا

 در اینجا مسئله مهمتر از همه عقایدی است که نسبت به اصول کلیسای خود ابراز می دارند. اگر زن و شوهری تحری حقیقت نموده و صبور و بردبار باشند و از طرفی اصول عقاید مذهبی خود را بر یکدیگر تحمیل نکنند ممکن است بتوانند با یکدیگر به خوبی و خوشی زندگی کنند. ولی چنانچه یکی از آنها در عقاید خود متعصب باشد تحصیل تطابق و توافق مشکل خواهد بود. در حقیقت کشمکشهای مربوط به اصول مذهبی ممکن است کم اهمیت تر از عدم موفقیت در مورد مسائلی باشد که در زندگی یومیه از اختلاف مذهب نتیجه میشود.

زندگی زناشوییزندگی زناشویی

مسائلی مانند حضور در کلیسا، رویه ای که اطفال باید طبق آن پرورش یابند، نحوه تربیت آنها و استعمال وسائل جلوگیری از آبستنی ممکن است منبع بزرگی برای تحریکات و اختلافات دائمی باشند.

گاهی اوقات فردی ممکن است تصور کند که خود را از تعصبات مذهبی کاملا آزاد ساخته. بعدا در اثر فشار زناشوئی این تعصبات مجددا ظاهر شده و به طریق نامطلوبی هویدا میگردد. بنابراین افرادی که دارای تعضیات شدید و بی مورد نسبت به افراد غیر از مذهب خود هستند باید با ایده حقیقی قبل از اقدام بازدواج احساسات خود را بسنجد.

چنانچه مرد وزنی با مذاهب مختلف، قبل از ازدواج موانعی را که با آن ممکن است مواجه شوند دریابند و آنقدر نرم و بردبار باشند که بتوانند از هر نقطه نظر تطبیق حاصل کنند ازدواج آنها مقرون به سعادت خواهد بود.

آیا حقیقت دارد افرادی که دارای زمینه و علائق خیلی مشابه هستند نمی توانند با هم سازگاری داشته باشند؟

بله، زن و شوهر ممکن است دارای فرهنگ، دیانت، سلیقه و طرز زندگی مشابه باشند ولی نمی توانند در زندگی زناشوئی سعادتمند شوند به علت اینکه ازدواج نخواهد توانست آن رضایت خاطری را که مردم از روابط زناشوئی انتظار دارند برای آنها به وجود آورد. همانطوریکه گفتیم هدف افراد از ازدواج امنیت عشق و دوستی، ارضا میلی جنسی و ایجاد خانه و خانواده میباشد.

/ 0 نظر / 23 بازدید